ضوابط اجرایی بودجه سال 93

 

 

دستورالعمل انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي


 

 

تصويب آيين نامه اجرايي بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 كل كشور

 

 

آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي

 

 

آیین نامه تشکیل شورای اداری استان


 

 

اصلاحيه آيين نامه اجرايي بودجه 93

 


 

 

دستور العمل تهیه و تنظیم بودجه

 

 

دستورالعمل برنامه سالانه


 

 

دستورالعمل بودجه شرکتهای دولتی

 

 

زمان بندی بودجه94

 

 

سقف اعتبارات هزینه و تملک دارایی


 

 

ضوابط مالی ناظر بر بودجه94

 

 

 

دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام در دستگاههاي اجرايي