شبکه دولت

در کشور ایران، همچون بسیاری از کشورهای دیگر شبکه ارائه خدمات دولتی به صورت مجزا و جداگانه از سایر شبکه های موجود در کشور مانند شبکه اینترنت، با عنوان شبکه دولت تعریف و پیاده سازی گردیده است. متولی ایجاد، حفظ و توسعه این شبکه در استان یزد، واحد شبکه دولت دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری یزد می باشد که خوشبختانه در حال حاضر کلیه ادارات استان در مرکز استان و کلیه شهرستانها را تحت پوشش شبکه دولت قرار داده است. ازجمله مزایای مهم این شبکه عبارتست از:

  1. امنیت بالای فضای تبادل اطلاعات مابین دستگاهها دولتی
  2. پایداری شبکه و استقلال شبکه از اینترنت
  3. سرعت بالای انتقال اطلاعات
  4. و....