کارگروه راهبردی امنیت اطلاعات استان یزد

با توجه به اهمیت موضوع و تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در طراحی، پیاده سازی و اجرای سامانه مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 27001 تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال 1394، استانداری یزد کارگروهی را در این خصوص تشکیل داده است.

کارشناسان دستگاههای دولتی می توانند با توجه به اهمیت این موضوع از طریق دفتر آی تی استانداری پیگیری نمایند.