افشاگری های تازه اسنودن از سازمان جاسوسی سیا


افشاگری های تازه ادوارد اسنودن نشان می دهد که سازمان جاسوسی سیا، سال هاست برای شکستن شیوه‌های رمزگذاری شرکت اپل تلاش می‌کند تا بتواند در هر زمان و مکان، داده‌های کاربران سیستم عامل iOS در آیفون و آی پد را سرقت کند.

افشاگری های تازه ادوارد اسنودن نشان می دهد که سازمان جاسوسی سیا، سال هاست برای شکستن شیوه‌های رمزگذاری شرکت اپل تلاش می‌کند تا بتواند در هر زمان و مکان، داده‌های کاربران سیستم عامل iOS در آیفون و آی پد را سرقت کند.
برای این کار، سازمان سیا توانسته ابزار توسعه کدنویسی اپل به نام Xcode را شبیه سازی کند تا براساس آن، برنامه های کاربردی همراه دارای حفره (درپشتی) تولید شوند.
دستکاری در محیط های تولید کد نهایی مثل کامپایلرها، یکی از تهدیدهایی است که نرم افزارهای متن باز را هم آسیب‌پذیر می‌کند. از کجا معلوم، نرم افزاری که کد آن آشکار است در زمان کامپایل، از سوی کامپایلر، در درون آن کد مخرب یا درپشتی جاسازی نشود؟

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir