انتصاب مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت به عنوان عضو کمیته راهبردی SDI استان


استاندار یزد با ابلاغ حکمی ، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری را به عنوان عضو کمیته راهبردی SDI استان یزد منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، در حکم" اکرم فداکار" آمده است:

باستناد تبصره یک ماده 23 "ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی" موضوع مصوبه شماره 200/145 مورخ 1393/6/11 ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، سرکارعالی به عنوان عضو "کمیته راهبردی SDI استان" تعیین می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) در انجام وظایف کارگروه استانی در زمینه ایجاد منظومه اطلاعات مکان محور، موفق و مؤید باشید.

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir