انتصاب مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت به عنوان عضو کمیته GNAF استان


معاون توسعه مدیریت با ابلاغ حکمی ، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری را به عنوان عضو GNAF استان یزد منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، در حکم" اکرم فداکار" آمده است:

باستناد ماده26 آيين نامه اجرايي طرح نشاني استاندارد مكاني ملي (GNAF) موضوع ماده واحده مصوبه شماره 382/200 مورخ 8/4/1394 هشتمين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور،سرکارعالي به عنوان عضو كميته GNAF استان تعيين مي شويد.

اميد است با استعانت از خداوند متعال در راستاي سياست‌هاي دولت تدبير و اميد در انجام وظايف كارگروه استاني با پشتيباني علمي در زمينه ايجاد پايگاه ملي نشاني ايرانيان، موفق و مؤيد باشيد.

 

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir