جاسوسان به طور گسترده، کارمندان بخش IT در سازمان‌ها را هدف قرار می‌دهند


جاسوسان به طور گسترده، کارمندان بخش IT در سازمان‌ها را هدف قرار می‌دهند تا بتوانند به زیرساخت‌های اصلی اینترنتی و منابع اطلاعاتی حساس دسترسی پیدا کنند.

«ادوارد اسنودن» پیمانکار اسبق سازمان اطلاعاتی آمریکا (NSA) می گوید: جاسوسان به طور گسترده، کارمندان بخش IT در سازمان‌ها را هدف قرار می‌دهند تا بتوانند به زیرساخت‌های اصلی اینترنتی و منابع اطلاعاتی حساس دسترسی پیدا کنند.
او در سخرانی ویدیویی که از روسیه انجام می‌داد، در نمایشگاه بین‌المللی CeBIT آلمان توضیح داد: «این طور نیست که آنها فقط به دنبال تروریست‌ها باشند، این طور نیست که آنها فقط در جست‌وجوی افراد بد باشند. آنها مراکز ارائه دهنده خدمات، مدیران سیستم‌ها، مهندسان و کارمندان سازمان‌ها را زیر نظر می‌گیرند.»

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir