حمایت از طرح های فناورانه در حوزه ICT


وزارت ارتباطات و اطلاعات فناوری به منظور حمایت از توسعه صنعت فناوری اطلاعات ، تشویق دستاوردهای پژوهشی و کمک به رونق کسب و کار از طریق توسعه اقتصاد دانش محور ، در نظر دارد از طرح های فناورانه در این حوزه با اولویت زمینه های ذیل ،در صورت دارا بودن شرایط لازم حمایت نماید. لذا از کلیه صنعتگران، پژوهشگران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات درخواست می شود نسبت به ارائه نقطه نظرات تکمیلی خود پیرامون زمینه ها و مصادیق پیشنهادی و تکمیل فرم پذیرش که در سایت معاونت فناوری وزارتخانه به نشانی نشانی  https://diat.ict.gov.ir  موجود می باشد حداکثر تا تاریخ 30/9/92 اقدام نمایند. ایده های دریافتی ،ارزیابی و پس از داوری، ایده های برتر در قالب فراخوان طرح اعلام خواهد شد. در مرحله بعد پیشنهادهای پذیرفته شده (طرح ها) در محورهای مختلف ،ارزیابی و طرح های برتر به نحو مقتضی در قالب تسهیلات مالی و اعتباری ،خدمات مشاوره بازاریابی و خدمات مشاوره ای جهت ارتقاء مهارتهای فنی و مدیریت تیم کاری مورد حمایت قرار خواهند گرفت. الف) ایده پیشنهادی می بایست شرایط زیر را دارا باشد: الف-1) نوآورانه یا فناورانه الف-2) توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه الف-3) امکان پذیری  الف-4) جذابیت بازار ب) زمینه های دارای الویت (شامل و نه محدود به) به ترتیب حروف الفبا •    بستر ارائه و نشر محتوا •    پردازش داده های حجیم •    خدمات تخصصی نرم افزارهای سیستمی پایه •    خط و زبان فارسی •    رایانش ابری •    رایانش همراه •    زیرساخت های فنی توسعه نرم افزار •    سامانه های کاربردی پیشرفته •    سامانه های مکان محور (LBS) •    شبکه های اجتماعی خاص منظوره آدرس پستی معاونت فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهران –خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از چهارراه شهید قدوسی- پلاک 789 – طبقه سوم  تلفن 88114046       فکس 88400209 منبع خبر: پایگاه نظام صنفی رایانه ای استان یزد

وزارت ارتباطات و اطلاعات فناوری به منظور حمایت از توسعه صنعت فناوری اطلاعات ، تشویق دستاوردهای پژوهشی و کمک به رونق کسب و کار از طریق توسعه اقتصاد دانش محور ، در نظر دارد از طرح های فناورانه در این حوزه با اولویت زمینه های ذیل ،در صورت دارا بودن شرایط لازم حمایت نماید. لذا از کلیه صنعتگران، پژوهشگران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات درخواست می شود نسبت به ارائه نقطه نظرات تکمیلی خود پیرامون زمینه ها و مصادیق پیشنهادی و تکمیل فرم پذیرش که در سایت معاونت فناوری وزارتخانه به نشانی نشانی https://diat.ict.gov.ir موجود می باشد حداکثر تا تاریخ 30/9/92 اقدام نمایند.
ایده های دریافتی ،ارزیابی و پس از داوری، ایده های برتر در قالب فراخوان طرح اعلام خواهد شد. در مرحله بعد پیشنهادهای پذیرفته شده (طرح ها) در محورهای مختلف ،ارزیابی و طرح های برتر به نحو مقتضی در قالب تسهیلات مالی و اعتباری ،خدمات مشاوره بازاریابی و خدمات مشاوره ای جهت ارتقاء مهارتهای فنی و مدیریت تیم کاری مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
الف) ایده پیشنهادی می بایست شرایط زیر را دارا باشد:
الف-1) نوآورانه یا فناورانه
الف-2) توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه
الف-3) امکان پذیری 
الف-4) جذابیت بازار
ب) زمینه های دارای الویت (شامل و نه محدود به) به ترتیب حروف الفبا
•    بستر ارائه و نشر محتوا
•    پردازش داده های حجیم
•    خدمات تخصصی نرم افزارهای سیستمی پایه
•    خط و زبان فارسی
•    رایانش ابری
•    رایانش همراه
•    زیرساخت های فنی توسعه نرم افزار
•    سامانه های کاربردی پیشرفته
•    سامانه های مکان محور (LBS)
•    شبکه های اجتماعی خاص منظوره

آدرس پستی معاونت فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تهران –خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از چهارراه شهید قدوسی- پلاک 789 – طبقه سوم 
تلفن 88114046       فکس 88400209

منبع خبر: پایگاه نظام صنفی رایانه ای استان یزد

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir