حمله هکرهای ناشناس به حساب توییتر ارتش کنیا


حساب توییتر ارتش کنیا از سوی گروه هکری ناشناس برای مدتی از دسترس خارج شد. به گفته سخنگوی ارتش این کشور این حمله اختلالی در شبکه رایانه‌ای داخلی آن ایجاد نکرده است.

 

به نقل از بیزینس استاندارد، هنوز مشخص نیست این حمله چند ساعته توسط چه فرد یا افرادی صورت گرفته و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
 
هکرها پس از کنترل حساب یاد شده در سایت توییتر این عبارت را در آن ارسال نمودند: وزارت دفاع کنیا مدیریت جدیدی دارد: گروه ناشناس. آنها همچنین با ارسال پیام دیگری از پلیس کنیا خواستند تا اگر می تواند آنها را دستگیر نماید.
 
اعضای این گروه حساب توییتری دیگری را هم که در ارتباط با ارتش کنیا بوده هک نمودند. هنوز مشخص نیست چه انگیزه ای عامل این حمله بوده است. هکرها در برخی پست های ارسالی خود از فساد و قبیله گرایی در کنیا انتقاد کرده و خواستار تحولات اساسی در این کشور شدند.

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir