درخشش استان یزد در جشنواره ملی فناوری اطلاعات

درخشش استان یزد در جشنواره ملی فناوری اطلاعات


استان یزد ، رتبه اول کارگروه  دولت الکترونیک را در اولین جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن خود کرد. به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی، نخستین جشنواره ملی فاوا با حضور  رییس جمهور در سالن اجلاس سران کشور های اسلامی برگزار و طی آن از برگزیدگان این  جشنواره تقدیر شد.  براساس این گزارش در کارگروه دولت الکترونیکی با محور ارائه خدمات تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی مورد تقدیر قرار گرفت و در همین کارگروه در محور ارائه خدمات دولت الکترونیکی به ترتیب استانهای یزد و اصفهان مقام اول و دوم را کسب کرده و استان خراسان رضوی و کرمان به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند. براساس این گزارش دفاتر روستایی تقدیر شده در محور حساب های افتتاح شده عبارتند از : روستای ناغال سفلی از لردگان چهارمحال بختیاری، روستای شول آباد الیگودرز از لرستان و روستای شحنه از شهرستان یزد . این گزارش همچنین می افزاید: در ارائه خدمات پستی اداره کل پست استان یزد رتبه سوم  کشوری را از آن خود ساخت.  در این مراسم که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار یزد حضور داشت، لوح سپاس این جشنواره به "عباسعلی رضائی" اعطا شد.
درخشش استان یزد در جشنواره ملی فناوری اطلاعات

استان یزد ، رتبه اول کارگروه  دولت الکترونیک را در اولین جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن خود کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی، نخستین جشنواره ملی فاوا با حضور  رییس جمهور در سالن اجلاس سران کشور های اسلامی برگزار و طی آن از برگزیدگان این  جشنواره تقدیر شد.

 براساس این گزارش در کارگروه دولت الکترونیکی با محور ارائه خدمات تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی مورد تقدیر قرار گرفت و در همین کارگروه در محور ارائه خدمات دولت الکترونیکی به ترتیب استانهای یزد و اصفهان مقام اول و دوم را کسب کرده و استان خراسان رضوی و کرمان به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

براساس این گزارش دفاتر روستایی تقدیر شده در محور حساب های افتتاح شده عبارتند از : روستای ناغال سفلی از لردگان چهارمحال بختیاری، روستای شول آباد الیگودرز از لرستان و روستای شحنه از شهرستان یزد .

این گزارش همچنین می افزاید: در ارائه خدمات پستی اداره کل پست استان یزد رتبه سوم  کشوری را از آن خود ساخت.

 در این مراسم که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار یزد حضور داشت، لوح سپاس این جشنواره به "عباسعلی رضائی" اعطا شد.

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir