دعوتنامه نشست تخصصی IPv6


مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری، از مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی دعوت نمود تا در نشست تخصصی IPv6 شرکت نمایند.

به دستگاه‌های اجرایی استان
موضوع: برگزاری نشست تخصصی IPv6
به آگاهی می‌رساند، دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری در نظر دارد در راستای برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی استان، نخستین نشست تخصصی در سال 94 را با موضوع آشنایی با «نسخه 6 پروتکل اینترنت» (IPv6) برگزار نماید.
بدین وسیله، از همه «مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات» دستگاه‌های اجرایی استان دعوت می‌شود در این برنامه آموزشی - ترویجی شرکت نمایند.
یادآور می شود، این نشست، با نگرش به ضرورت گذر (مهاجرت) به نسخه 6 پروتکل اینترنت (IPv6) و در راستای اجرایی شدن نقشه راه گذر به IPv6 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن - مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات، با همکاری شرکت پیشگامان کی‌پاد کویر، به شرح زیر، برگزار خواهد شد:
زمان: چهارشنبه، 30 اردیبهشت، ساعت: 8:00 تا 12:00
مکان: سالن شهید منتظر قائم، استانداری.

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir