دعوت به بازديد از دهمين نمايشگاه كامپيوتر استان


به اطلاع مي رساند دهمين نمايشگاه كامپيوتر استان يزد (كاميتكس دهم) با همت سازمان نظام صنفي رايانه اي از تاريخ 28 مهر لغايت 2 آبانماه در محل دائمي نمايشگاههاي استان برگزار مي گردد. در اين نمايشگاه، دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري يزد همراه با معرفی توانمندی ها و دستاوردهای استان در بخش فناوری اطلاعات، راهبردهاي گسترش فناوري اطلاعات در استان را پيشنهاد و مهمترين اقدام های اين دفتر را برای رسيدن به "استان الكترونيكي يزد" به نمايش گذاشته است. نظرسنجي از شهروندان برای شناسايي خدمات ويژه شهروندي كه در اولويت الكترونيكي شدن قرار خواهند گرفت، ارائه اطلاعات و پاسخگويی برای دفاتر پيشخوان خدمات دولت، ايجاد "ميز هم انديشي" برای بهره گيري از نظرات خبرگان، کارشناسان و فعالان حوزه فاوا، ... از ديگر برنامه هاي اين دفتر در نمايشگاه خواهد بود. بدينوسيله از جنابعالي دعوت مي گردد از نمايشگاه و غرفه اين دفتر بازديد به عمل آوريد. 

به اطلاع مي رساند دهمين نمايشگاه كامپيوتر استان يزد (كاميتكس دهم) با همت سازمان نظام صنفي رايانه اي از تاريخ 28 مهر لغايت 2 آبانماه در محل دائمي نمايشگاههاي استان برگزار مي گردد. در اين نمايشگاه، دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري يزد همراه با معرفی توانمندی ها و دستاوردهای استان در بخش فناوری اطلاعات، راهبردهاي گسترش فناوري اطلاعات در استان را پيشنهاد و مهمترين اقدام های اين دفتر را برای رسيدن به "استان الكترونيكي يزد" به نمايش گذاشته است.

نظرسنجي از شهروندان برای شناسايي خدمات ويژه شهروندي كه در اولويت الكترونيكي شدن قرار خواهند گرفت، ارائه اطلاعات و پاسخگويی برای دفاتر پيشخوان خدمات دولت، ايجاد "ميز هم انديشي" برای بهره گيري از نظرات خبرگان، کارشناسان و فعالان حوزه فاوا، ... از ديگر برنامه هاي اين دفتر در نمايشگاه خواهد بود.

بدينوسيله از جنابعالي دعوت مي گردد از نمايشگاه و غرفه اين دفتر بازديد به عمل آوريد. پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir