طرح های راهبردی


زیرساخت داده مکانی استانی (SDI) مهاجرت به نرم‌افزارهای بومی و آزاد/متن‌باز موتور جستجوگر بومی «پارسی‌جو» بهره‌برداری از مرکز داده استان (DataCenter) منطقه ویژه علم و فناوری استان برج فناوری اطلاعات (برج IT)
  • زیرساخت داده مکانی استانی (SDI)
  • مهاجرت به نرم‌افزارهای بومی و آزاد/متن‌باز
  • موتور جستجوگر بومی «پارسی‌جو»
  • بهره‌برداری از مرکز داده استان (DataCenter)
  • منطقه ویژه علم و فناوری استان
  • برج فناوری اطلاعات (برج IT)
پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir