عدم بروزرسانی وبگاه


پیرو تشکیل مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات در استانداری ها، وبگاه دفتر "فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت" دیگر بروزرسانی نخواهد شد اما برای بهره برداری از محتوای وبگاه، تا اطلاع ثانوی، همچنان فعال باقی خواهد ماند. نشانی وبگاه مرکز: http://www.ostanyazd.ir/web/banfa  

پیرو تشکیل مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات در استانداری ها، وبگاه دفتر "فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت" دیگر بروزرسانی نخواهد شد اما برای بهره برداری از محتوای وبگاه، تا اطلاع ثانوی، همچنان فعال باقی خواهد ماند.

نشانی وبگاه مرکز:

http://www.ostanyazd.ir/web/banfa

 

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir