مدیرکل فناوری اطلاعات, ارتباطات و امنیت استانداری یزد منصوب شد


.center-element{ margin: auto; text-align: center; float: none; } .shadow img:hover{ box-shadow: 1px 1px 5px #242424; } .aui-carousel-menu-item{ background: #474a4b; border: 2px solid #cecece; } .aui-carousel menu a{ border-radius: 4px; } .aui-carousel-menu-active { background: none repeat scroll 0 0 #CECECE; border: 2px solid #474A4B; } .aui-carousel menu { background: none repeat scroll 0 0 #CFCFCF; border: 2px solid #FFFFFF; padding: 0px; bottom: 34px; right: 24px; opacity: 0; filter: alpha(opacity = 0); } .ie .aui-carousel menu{ right: 12px; } .aui-carousel-menu-pause { background-image: url("/html/themes/classic/images/aui/pause.png"); } .aui-carousel-menu-prev { background-image: url("/html/themes/classic/images/aui/prev.png"); } .aui-carousel-menu-next { background-image: url("/html/themes/classic/images/aui/next.png"); } .aui-carousel-menu-play { background-image: url("/html/themes/classic/images/aui/play.png"); } .center { margin:auto; } سرکار خانم مهندس اکرم فداکار مدیرکل فناوری اطلاعات,ارتباطات و امنیت / کارشناس ارشد مدیریت اجرایی مسئولیت ها و وظایف ◂ معاون مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري يزد ( از سال 1388 تاكنون) ◂ كارشناس مسئول فناوري اطلاعات استانداري يزد ( از سال 1387 تا 1388) ◂ كارشناس نرم افزار استانداري يزد (از سال 1386 تا 1387) ◂ كارشناس نرم افزار سازمان مديريت و برنامه ريزي (سابق) استان يزد (از سال 1381 تا 1386)
سرکار خانم مهندس اکرم فداکار

مدیرکل فناوری اطلاعات,ارتباطات و امنیت / کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
مسئولیت ها و وظایف
معاون مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري يزد ( از سال 1388 تاكنون)
كارشناس مسئول فناوري اطلاعات استانداري يزد ( از سال 1387 تا 1388)
كارشناس نرم افزار استانداري يزد (از سال 1386 تا 1387)
كارشناس نرم افزار سازمان مديريت و برنامه ريزي (سابق) استان يزد (از سال 1381 تا 1386)
پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir