مشخصات


نام و نام خانوادگی: مهدی آب پیکر سمت: کارشناس اهم امور محوله:   تحصیلات: لیسانس سخت افزار پست الکترونیک: abpeykar [at] ostanyazd [dot ] ir شماره تماس: 31112628 - 035 آدرس محل کار: استانداری یزد - ابتدای سالن دفترفنی - واحد پشتیبانی فناوری اطلاعات - اتاق شماره 50  

نام و نام خانوادگی: مهدی آب پیکر


سمت: کارشناس

اهم امور محوله:

 

تحصیلات: لیسانس سخت افزار
پست الکترونیک: abpeykar [at] ostanyazd [dot] ir
شماره تماس: 31112628 - 035
آدرس محل کار: استانداری یزد - ابتدای سالن دفترفنی - واحد پشتیبانی فناوری اطلاعات - اتاق شماره 50

 

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir