دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری یزد برگزار می کند:

نشست تخصصی نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز (FLOSS)


دومین نشست تخصصی در سال 94، با حضور مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی استان، با موضوع «نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز» (FLOSS) برگزار می‌گردد.

توسعه و بکارگیری « نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز»، یک جنبش جهانی در حوزه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات است که با نگرش به بهره‌برداری بیشینه از توانمندی‌های کشور در تولید و بکارگیری نرم‌افزار، برخورداری از امنیت در زیرساخت نرم‌افزاری، برخورداری از استقلال و عدم وابستگی در تولید و بکارگیری نرم‌افزار، تقابل با انحصارگرایی در صنعت نرم‌افزار و ... ، به یاری خدا و همت ملی، ایران اسلامی عزیز را در چشم‌اندازی نه چندان دور، کشوری امن و مستقل در زمینه نرم افزار خواهد نمود.

در این راستا و با هدف آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه، دومین نشست تخصصی در سال 94، با حضور مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی استان، با موضوع «نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز» (FLOSS) برگزار می‌گردد. بدین وسیله، از همه «مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات» دستگاههای اجرایی استان دعوت می شود در این برنامه آموزشی - ترویجی شرکت نمایند.

یادآور می‌شود بر پایه مصوبه شماره ۹۵۹/ت۴۷۷۸۹ک مورخ 1/6/1392 هیأت وزیران، دستگاه‌های اجرایی کشور باید در راستای جایگزینی نرم‌افزارهای پایه (سروری) و نیز، نرم افزارهای کاربردی مبتنی بر زیرساخت‌های انحصاری، وابسته و محدود شده در مدت پنج سال (تا پایان 1396) اقدام نمایند. همچنین بر پایه بخشنامه شماره ۱/۲۴۷۲۶ مورخ 14/5/1392 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه‌ها مکلف به تهیه «طرح مهاجرت» برای بکارگیری نرم‌افزارهای بومی و آزاد/متن‌باز (مستقل از بستر بومی) می‌باشند.

 

زمان: چهارشنبه، 7 مرداد 1394، ساعت: 8:00 تا 12:00

مکان: استانداری یزد - سالن شهید منتظر قائم
پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir