هرزنامه هایی با مضمون آپگرید به ویندوز 10


عده ای از هکرها با سوء استفاده از اشتیاق کاربران برای نصب محصول جدید مایکروسافت، اقدام به ارسال هرزنامه هایی با مضمون آپگرید به ویندوز 10 کرده اند.

محققان امنیتی درباره بروز موجی از نامه های جعلی و ساختگی با عنوان نسخه قانونی ویندوز جدید هشدار دادند. این هرزنامه ها حاوی پیوست های مخفی خطرناکی برای به دست گرفتن کنترل رایانه کاربر و سوء استفاده از اطلاعات وی هستند.
این پیوست، یک باج افزار (ransomware) است که پس از اجرا تمام اطلاعات کامپیوتر را قفل و برای آزادسازی آنها درخواست پول می کند.

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir