هک کردن و رمزگشایی فایل‌های اسنودن توسط روسیه و چین


به گفته یک منبع اطلاعاتی انگلیسی، کشورهای روسیه و چین با هک کردن و رمزگشایی فایل‌های اسنودن - پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا - به اطلاعات حساسی دسترسی پیدا کرده‌اند.

رمزگشایی این فایل‌ها نگرانی شدید نهادهای جاسوسی آمریکا و انگلیس را در پی داشته و آنها را مجبور به فراخواندن برخی مأموران‌شان در دیگر کشورها کرده است.
تعداد فایل‌های طبقه‌بندی شده محرمانه‌ای که در اختیار ادوارد اسنودن بوده، بیش از یک میلیون مورد بوده که هم اکنون اطلاعات همه آنها در اختیار مسکو و پکن قرار گرفته است.

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir