چهارشنبه، ۵ خرداد ۹۵


2198- سومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری زمان: ۹ تا ۱۲ خرداد ۹۵ مکان: تهران، باغ موزه دفاع مقدس (جنب ایستگاه مترو شهید حقانی) 2199- هک شدن وبگاه مرکز آمار ایران توسط یک هکر سعودی، با نام مستعار «داعس» http://amar.org.ir 2200- رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای ۱۴ پروژه پژوهشی در جهت بومی سازی فناوری های راهبردی حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات و مراکز عملیات امنیت (SOC) خبر داد. وی با تاکید بر اهمیت تخصیص اعتبار به پروژه های این بخش گفت: طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های بالادستی این حوزه، از قبیل طراحی و پیاده‌سازی پایگاه‌های داده سرمایه‌ها، آسیب‌پذیری ها، حملات و حوادث سایبری در سطح ملی، و بومی‌سازی مراکز اشتراک‌گذاری و تحلیل اطلاعات (ISAC) و سامانه اشتراک گذاری و هشدار (ISAS) مدنظر بوده که در حال حاضر، اجرای آنها از طریق همکاری و جذب اعتبار از سایر نهادهای متولی حوزه افتا، در جریان است. خالقی از تدوین و ارائه طرح جامع آزمایشگاه‌های امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۴ خبر داد و گفت: در اجرای این طرح تا کنون مراحل شکل‌گیری سه آزمایشگاه ارزیابی و تائید نمونه، شامل آزمایشگاه ارزیابی امنیتی مراکز عملیات امنیت (SOC)، آزمایشگاه ارزیابی امنیتی کاربردهای مبتنی بر وب و آزمایشگاه ارزیابی سامانه‌های هوشمند صیانت فرهنگی اجتماعی به پایان رسیده و این آزمایشگاه‌ها آماده عرضه خدمات ارزیابی (به ویژه ارزیابی امنیتی) و تائید نمونه هستند. وی با اشاره به اینکه، آزمایشگاه ارزیابی امنیتی سامانه‌های کنترل صنعتی نیز در حال شکل‌گیری است، افزود: مراحل اخذ تائیدیه رسمی برای دو آزمایشگاه ارزیابی مراکز عملیات امنیت و کاربردهای مبتنی بر وب، نیز از مرجع صدور گواهی حوزه افتا، در حال انجام است.  

2198- سومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
زمان: ۹ تا ۱۲ خرداد ۹۵
مکان: تهران، باغ موزه دفاع مقدس (جنب ایستگاه مترو شهید حقانی)

2199- هک شدن وبگاه مرکز آمار ایران توسط یک هکر سعودی، با نام مستعار «داعس»

http://amar.org.ir

2200- رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای ۱۴ پروژه پژوهشی در جهت بومی سازی فناوری های راهبردی حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات و مراکز عملیات امنیت (SOC) خبر داد.

وی با تاکید بر اهمیت تخصیص اعتبار به پروژه های این بخش گفت: طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های بالادستی این حوزه، از قبیل طراحی و پیاده‌سازی پایگاه‌های داده سرمایه‌ها، آسیب‌پذیری ها، حملات و حوادث سایبری در سطح ملی، و بومی‌سازی مراکز اشتراک‌گذاری و تحلیل اطلاعات (ISAC) و سامانه اشتراک گذاری و هشدار (ISAS) مدنظر بوده که در حال حاضر، اجرای آنها از طریق همکاری و جذب اعتبار از سایر نهادهای متولی حوزه افتا، در جریان است.

خالقی از تدوین و ارائه طرح جامع آزمایشگاه‌های امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۴ خبر داد و گفت: در اجرای این طرح تا کنون مراحل شکل‌گیری سه آزمایشگاه ارزیابی و تائید نمونه، شامل آزمایشگاه ارزیابی امنیتی مراکز عملیات امنیت (SOC)، آزمایشگاه ارزیابی امنیتی کاربردهای مبتنی بر وب و آزمایشگاه ارزیابی سامانه‌های هوشمند صیانت فرهنگی اجتماعی به پایان رسیده و این آزمایشگاه‌ها آماده عرضه خدمات ارزیابی (به ویژه ارزیابی امنیتی) و تائید نمونه هستند.

وی با اشاره به اینکه، آزمایشگاه ارزیابی امنیتی سامانه‌های کنترل صنعتی نیز در حال شکل‌گیری است، افزود: مراحل اخذ تائیدیه رسمی برای دو آزمایشگاه ارزیابی مراکز عملیات امنیت و کاربردهای مبتنی بر وب، نیز از مرجع صدور گواهی حوزه افتا، در حال انجام است.

 

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir