گزارش تصویری نشست تخصصی «فرآیندها و خدمات الکترونیک»


سومین نشست تخصصی دفتر فناوری اطلاعات، با موضوع «فرآیندها و خدمات الکترونیک»، با حضور مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات، و مدیران و کارشناسان تحول اداری دستگاه های اجرایی استان روز چهارشنبه، ۱۵ مهرماه ۹۴ در محل سالن شهید منتظر قائم استانداری یزد برگزار شد.


پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir