یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۹۵


2150- دستورالعمل اجرایی طرح ترابردپذیری شماره های تلفن همراه (MNP) مصوبه جلسه ۲۳۲ کمیسیون تنظیم مقررات - ۲۹ فروردین ۹۵ 2151- اصول حاکم بر ارایه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات - مورخ ۱۸ خرداد ۹۳ 2152- طبق بخشنامه بانک مرکزی که اوایل اردیبهشت ماه ۹۵ توسط شاپرک به شرکت های PSP ابلاغ شده است؛ «از تاریخ اول مهر ماه سال ۹۵ استفاده از بستر فعلی USSD برای انجام تراکنش های بانکی ممنوع شده و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت صرفا مجاز به پذیرش و پردازش تراکنش های بانکی از روش های جایگزین و ایمن خواهند بود. متعاقبا روش مذکور پس از تایید بانک محترم مرکزی ج.ا.ا به شرکت ها ابلاغ خواهد شد»

2150- دستورالعمل اجرایی طرح ترابردپذیری شماره های تلفن همراه (MNP)
مصوبه جلسه ۲۳۲ کمیسیون تنظیم مقررات - ۲۹ فروردین ۹۵

2151- اصول حاکم بر ارایه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات - مورخ ۱۸ خرداد ۹۳

2152- طبق بخشنامه بانک مرکزی که اوایل اردیبهشت ماه ۹۵ توسط شاپرک به شرکت های PSP ابلاغ شده است؛ «از تاریخ اول مهر ماه سال ۹۵ استفاده از بستر فعلی USSD برای انجام تراکنش های بانکی ممنوع شده و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت صرفا مجاز به پذیرش و پردازش تراکنش های بانکی از روش های جایگزین و ایمن خواهند بود. متعاقبا روش مذکور پس از تایید بانک محترم مرکزی ج.ا.ا به شرکت ها ابلاغ خواهد شد»

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir