۸۷.۷ درصد دستگاه اندرویدی حداقل با یکی از آسیب‌پذیری‌های عمومی، نفوذپذیر هستند


محققان امنیتی در بررسی ۲۰۴۰۰ دستگاه اندرویدی، دریافتند که ۸۷.۷ درصد آن ها را حداقل با یکی از آسیب‌پذیری‌های عمومی، نفوذپذیر هستند؛ چراکه فروشندگان تجهیزات اندرویدی، وصله مورد نظر را بسیار با تاخیر منتشر می‌کنند.

برخی از برندهای اندرویدی، آسیب‌پذیری‌ها را تنها یک بار در سال وصله می‌کنند!
محققان امنیتی آسیب‌پذیری‌های خطرناک مانند Dynamic Link Loading و Injection را بررسی کردند. این نوع آسیب‌پذیری‌ها قابلیت این را دارند که ترافیک کاربر را تغییر مسیر دهند، اپلیکیشن‌ها را با نمونه جعلی جابه جا کنند و نام کاربری و رمزعبور کاربر را سرقت کنند.

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir