"اشتباهات کاربری"، عامل اصلی موفقیت هکرها


زمانی که یک حمله سایبری موفق می شود، بسیاری پیچیدگی آن را عامل اصلی موفقیت هکرها می‌دانند، اما "اشتباهات کاربری" در این زمینه موثرتر است.

یافته ها نشان می‌دهد که اگر کاربران شرکت ها و ادارات دولتی بر روی لینک‌های مشکوک کلیک نکرده و فایل های ضمیمه ناشناخته ارسالی از طریق ایمیل ها را باز نکنند، احتمال موفقیت حملات هکری به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
بر اساس همین بررسی با ارسال 10 ایمیل فریبنده، می‌توان در 90 درصد از موارد به درون شبکه‌های رایانه‌های شرکت‌ها نفوذ کرد. از سوی دیگر سوءاستفاده هکرها از حفره های امنیتی که به تازگی وصله هایی برای آنها عرضه شده شدت گرفته و آنها چند ساعت بعد از عرضه این وصله ها آنها را بررسی کرده و بر مبنای آنها حملات خود را طراحی می کنند.
 

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir