292


دومین نشست کمیته راهبری وام وجوه اداره شده استان، در روز سه شنبه، ۱۹ خرداد ۹۴، برگزار شد. در راستای پیگیری توافق‌های سفر وزیر ارتباطات به استان یزد، از جمله انتخاب یزد به عنوان پایلوت استانی مدیریت و واگذاری وجوه اداره شده، این نشست با دعوت از سوی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، و با حضور مدیرکل فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری، رییس پارک علم و فناوری، رییس هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای، دبیر نظام صنفی رایانه ای، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان برگزار گردید. در این نشست، بر شتاب دادن به ساماندهی درخواست‌های گردآوری شده از فراخوان نظام صنفی رایانه ای استان یزد (۱۶ اسفند ۹۳) و تهیه فهرست نهایی، تاکید شد. همچنین، تشکیل کمیته کارشناسی و بررسی اولیه طرح ها - با حضور نمایندگانی از دولت - برعهده نظام صنفی رایانه ای گذاشته شد.   وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه گزارش از آخرین پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، به کمیسیون صنایع مجلس فراخوانده شده است. وی سه شنبه، هفته آینده (۲۶ خرداد) به مجلس می رود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: شواهد نشان می‌دهد که در زمینه تحقق این تکلیف، کم کاری صورت گرفته است اما این پروژه از جمله اولویتهای ما در مجلس محسوب می شود که نظارت بر آن را دنبال خواهیم کرد. محمود واعظی، سه شنبه، ۲۵ فروردین ماه امسال، به دلیل عدم اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، از مجلس کارت زرد گرفت.   عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: تاکنون ۱۹ مرکز داده در بخش دولتی و توسط سازمان IT در کشور کلید خورده و از لحاظ فیزیکی ۷ مورد به بهره‌برداری رسیده است. تاکنون در این زمینه 70 میلیارد تومان هزینه شده است. او در پاسخ به سؤالی در خصوص ویژگی‌های دولت الکترونیکی و دولت همراه گفت: در این دو مقوله، فقط ابزارها متفاوتند و دولت الکترونیکی و همراه منافاتی با هم نخواهند داشت. سلجوقی با بیان اینکه لازمه دولت همراه، دولت الکترونیکی نیست؛ گفت: دولت همراه با توجه به پیشرفت‌هایی که در تلفن همراه اتفاق افتاده ممکن است زودتر از دولت الکترونیکی به وقوع بپیوندد.
 • دومین نشست کمیته راهبری وام وجوه اداره شده استان، در روز سه شنبه، ۱۹ خرداد ۹۴، برگزار شد.
  در راستای پیگیری توافق‌های سفر وزیر ارتباطات به استان یزد، از جمله انتخاب یزد به عنوان پایلوت استانی مدیریت و واگذاری وجوه اداره شده، این نشست با دعوت از سوی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، و با حضور مدیرکل فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری، رییس پارک علم و فناوری، رییس هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای، دبیر نظام صنفی رایانه ای، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان برگزار گردید.
  در این نشست، بر شتاب دادن به ساماندهی درخواست‌های گردآوری شده از فراخوان نظام صنفی رایانه ای استان یزد (۱۶ اسفند ۹۳) و تهیه فهرست نهایی، تاکید شد. همچنین، تشکیل کمیته کارشناسی و بررسی اولیه طرح ها - با حضور نمایندگانی از دولت - برعهده نظام صنفی رایانه ای گذاشته شد.
   
 • وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه گزارش از آخرین پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، به کمیسیون صنایع مجلس فراخوانده شده است. وی سه شنبه، هفته آینده (۲۶ خرداد) به مجلس می رود.
  رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: شواهد نشان می‌دهد که در زمینه تحقق این تکلیف، کم کاری صورت گرفته است اما این پروژه از جمله اولویتهای ما در مجلس محسوب می شود که نظارت بر آن را دنبال خواهیم کرد.
  محمود واعظی، سه شنبه، ۲۵ فروردین ماه امسال، به دلیل عدم اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، از مجلس کارت زرد گرفت.
   
 • عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: تاکنون ۱۹ مرکز داده در بخش دولتی و توسط سازمان IT در کشور کلید خورده و از لحاظ فیزیکی ۷ مورد به بهره‌برداری رسیده است. تاکنون در این زمینه 70 میلیارد تومان هزینه شده است.
  او در پاسخ به سؤالی در خصوص ویژگی‌های دولت الکترونیکی و دولت همراه گفت: در این دو مقوله، فقط ابزارها متفاوتند و دولت الکترونیکی و همراه منافاتی با هم نخواهند داشت.
  سلجوقی با بیان اینکه لازمه دولت همراه، دولت الکترونیکی نیست؛ گفت: دولت همراه با توجه به پیشرفت‌هایی که در تلفن همراه اتفاق افتاده ممکن است زودتر از دولت الکترونیکی به وقوع بپیوندد.
پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir