339


یکصد و سی و هفمین (۱۳۷) نشست کمیته اجرایی امنیت اطلاعات استانداری یزد، روز دوشنبه، ۲۰ مهرماه ۹۴، برگزار شد.   سومین نشست تخصصی دفتر فناوری اطلاعات، با موضوع «فرآیندها و خدمات الکترونیک»، با حضور مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات، و مدیران و کارشناسان تحول اداری دستگاه های اجرایی استان روز چهارشنبه، ۱۵ مهرماه   ۹۴ در محل سالن شهید منتظر قائم استانداری یزد برگزار شد. == فایل های نشست، در وبگاه دفتر فناوری اطلاعات استانداری قرار گرفته است:    http://yazdit.ir
  • یکصد و سی و هفمین (۱۳۷) نشست کمیته اجرایی امنیت اطلاعات استانداری یزد، روز دوشنبه، ۲۰ مهرماه ۹۴، برگزار شد.
     
  • سومین نشست تخصصی دفتر فناوری اطلاعات، با موضوع «فرآیندها و خدمات الکترونیک»، با حضور مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات، و مدیران و کارشناسان تحول اداری دستگاه های اجرایی استان روز چهارشنبه، ۱۵ مهرماه   ۹۴ در محل سالن شهید منتظر قائم استانداری یزد برگزار شد.

== فایل های نشست، در وبگاه دفتر فناوری اطلاعات استانداری قرار گرفته است:    http://yazdit.ir

پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir