360


همراه اول و دانشگاه شهید بهشتی در راستای توسعه خدمات بر بستر باند پهن، تفاهم نامه همکاری امضا کردند (یکشنبه، اول آذر ۹۴) بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد با هدف تحقق توسعه خدمات بر بستر باند پهن و هم افزایی و توسعه کسب و کارهای جدید از طریق همکاری با مراکز علمی و پژوهشی، تأمین کنندگان محتوا و توسعه دهندگان سرویس و همکاری طرفین در تجاری سازی طرح ها و پروژه های مشترک مورد توافق، صورت پذیرد. مدیرعامل همراه اول گفت: پیش از این همراه اول با دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و تربیت مدرس همکاری های موفقیت آمیزی داشته است و ما از طریق این همکاری ها، یک مدل همکاری درآورده ایم و می دانیم در حوزه های همکاری صنعت و دانشگاه چه نیازمندی هایی وجود دارد.   روزهای 23 و 24 دی امسال (۹۴) همایش بین المللی «فرصت های سرمایه گذاری پسا تحریم» در شهر اصفهان برگزار می شود. مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان گفت: پیشنهاد تبدیل اصفهان به عنوان قطب فناوری اطلاعات کشور در حوزه نرم افزار در این همایش بین المللی مطرح می شود. حیدریان گفت: سازمان فاوا شهرداری جلسه های متعددی با سازمان نظام صنفی رایانه ای استان، دفتر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری و اتاق فکر فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان، برگزار و ابعاد این پیشنهاد را بررسی کرده است. وی با اشاره به اینکه طرح های پیشنهادی در این جلسه ها، در اتاق فکر فناوری اطلاعات و ارتباطات استان، جمع بندی و نهایی می شود، ابراز امیدواری کرد تا با تحقق این پیشنهاد، همکاری دستگاه ها و نهادهای متولی و حمایت سرمایه گذاران، اصفهان همچون سایر حوزه های عمرانی و پژوهشی به عنوان قطب فناوری اطلاعات کشور در حوزه نرم افزار مطرح شود.   دبیر شورای عالی فضای مجازی از تعیین تکلیف شوراهای موازی با این شورا در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی خبر داد. فیروزآبادی، درباره جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی گفت: یکی از اولویتهای مدنظر شورای عالی فضای مجازی که قرار است در جلسه آینده این شورا مطرح شود، موضوع بازیهای رایانه ای است که کلیات آن در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی نهایی و تصویب شده است. وی گفت: قرار است در این جلسه، سند بازی های رایانه ای برای نهایی شدن در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود و به تصویب برسد. فیروزآبادی، پیش از این، از دستور رئیس جمهور برای برگزاری بیش از یک بار جلسات شورای عالی فضای مجازی در ماه و در شنبه هر هفته خبر داده بود.   سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این سازمان آمادگی دارد تا در جهت توسعه فرصت های کسب و کار در حوزه ICT، از هر نوع نوآوری که دارای طرح تجاری مشخص باشد حمایت کرده و برای سال نخست امکاناتی نظیر میزبانی (هاست) و ارتباطات فنی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار آنان قرار دهد. وی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی همراه با مهارت موجب می‌شود زمینه جذب سریعتر فارغ التحصیلان به بازار کار در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود، ادامه داد: باید سیستم تعامل میان دانشگاه و صنعت بازآفرینی شود تا بتوان از سرمایه گذاری هایی که در حوزه آموزش می شود، بیشترین بهره برداری را صورت داد. معاون وزیر ارتباطات گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، شرکت های کوچک و متوسط، بیش از ۶۰ درصد فرصت های شغلی و ۴۰ درصد ثروت آفرینی را به خود اختصاص داده اند.
 • همراه اول و دانشگاه شهید بهشتی در راستای توسعه خدمات بر بستر باند پهن، تفاهم نامه همکاری امضا کردند (یکشنبه، اول آذر ۹۴)
  بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد با هدف تحقق توسعه خدمات بر بستر باند پهن و هم افزایی و توسعه کسب و کارهای جدید از طریق همکاری با مراکز علمی و پژوهشی، تأمین کنندگان محتوا و توسعه دهندگان سرویس و همکاری طرفین در تجاری سازی طرح ها و پروژه های مشترک مورد توافق، صورت پذیرد.
  مدیرعامل همراه اول گفت: پیش از این همراه اول با دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و تربیت مدرس همکاری های موفقیت آمیزی داشته است و ما از طریق این همکاری ها، یک مدل همکاری درآورده ایم و می دانیم در حوزه های همکاری صنعت و دانشگاه چه نیازمندی هایی وجود دارد.
   
 • روزهای 23 و 24 دی امسال (۹۴) همایش بین المللی «فرصت های سرمایه گذاری پسا تحریم» در شهر اصفهان برگزار می شود.
  مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان گفت: پیشنهاد تبدیل اصفهان به عنوان قطب فناوری اطلاعات کشور در حوزه نرم افزار در این همایش بین المللی مطرح می شود.
  حیدریان گفت: سازمان فاوا شهرداری جلسه های متعددی با سازمان نظام صنفی رایانه ای استان، دفتر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری و اتاق فکر فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان، برگزار و ابعاد این پیشنهاد را بررسی کرده است.
  وی با اشاره به اینکه طرح های پیشنهادی در این جلسه ها، در اتاق فکر فناوری اطلاعات و ارتباطات استان، جمع بندی و نهایی می شود، ابراز امیدواری کرد تا با تحقق این پیشنهاد، همکاری دستگاه ها و نهادهای متولی و حمایت سرمایه گذاران، اصفهان همچون سایر حوزه های عمرانی و پژوهشی به عنوان قطب فناوری اطلاعات کشور در حوزه نرم افزار مطرح شود.
   
 • دبیر شورای عالی فضای مجازی از تعیین تکلیف شوراهای موازی با این شورا در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی خبر داد. فیروزآبادی، درباره جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی گفت: یکی از اولویتهای مدنظر شورای عالی فضای مجازی که قرار است در جلسه آینده این شورا مطرح شود، موضوع بازیهای رایانه ای است که کلیات آن در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی نهایی و تصویب شده است.
  وی گفت: قرار است در این جلسه، سند بازی های رایانه ای برای نهایی شدن در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود و به تصویب برسد.
  فیروزآبادی، پیش از این، از دستور رئیس جمهور برای برگزاری بیش از یک بار جلسات شورای عالی فضای مجازی در ماه و در شنبه هر هفته خبر داده بود.
   
 • سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این سازمان آمادگی دارد تا در جهت توسعه فرصت های کسب و کار در حوزه ICT، از هر نوع نوآوری که دارای طرح تجاری مشخص باشد حمایت کرده و برای سال نخست امکاناتی نظیر میزبانی (هاست) و ارتباطات فنی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار آنان قرار دهد.
  وی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی همراه با مهارت موجب می‌شود زمینه جذب سریعتر فارغ التحصیلان به بازار کار در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود، ادامه داد: باید سیستم تعامل میان دانشگاه و صنعت بازآفرینی شود تا بتوان از سرمایه گذاری هایی که در حوزه آموزش می شود، بیشترین بهره برداری را صورت داد.
  معاون وزیر ارتباطات گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، شرکت های کوچک و متوسط، بیش از ۶۰ درصد فرصت های شغلی و ۴۰ درصد ثروت آفرینی را به خود اختصاص داده اند.
پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir