362


نخستین نشست شورای راهبری طرح اینترنت اشیاء (IoT) با تاکید بر لزوم ایجاد یک «پارک اینترنت اشیاء» برای هماهنگی تمامی فعالیتهای مرتبط در کشور، برگزار شد. در این نشست، هومن ضرابی، مجری طرح، گزارشی از روند کارهای انجام شده با عناوین «سهم بازار اینترنت اشیاء، آمار شرکت‌های پیش رو در حوزه فناوری اینترنت اشیاء، میزان سرمایه گذاری انجام شده در این زمینه در سطح بین المل، سوابق طرح، ابعاد و حوزه‌های طرح، برنامه اجرایی طرح، دستاورد‌های اجرایی طرح، اهداف فاز اول طرح، اهم فعالیت‌های فاز اول، ساختار اجرایی مدیریت طرح، مدل اجرایی طرح و پیش بینی برنامه‌ها برای جذب سرمایه طرح کلان در ۵ سال» ارائه کرد. قرار است جلسات این شورا، هر دو هفته یک بار برگزار شود.   سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه در برنامه ششم دو بحث جدی داریم، گفت: یکی از اهداف ما ارتقا و محوریت دادن به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در تراکنش‌های حضوری به منظور تصدیق و احراز هویت است. وی گفت: اصرار داریم که موضوع نشانی دسترسی، جدی گرفته شود و براساس قانون، شماره ملی و کدپستی، نشانی محل سکونت یا نشان دسترسی را فقط باید از پایگاه اطلاعات جمعیت کشور استعلام کنیم. طریقت افزود: هدف دوم، مدیریت هویت در فضای مجازی است. راهبرد اصلی ما تحول دیجیتالی در ثبت احوال با دو شاخص عملکردی، یکی، ارتقای پایگاه و دیگری استفاده از کارت هوشمند ملی برای مدیریت هویت در فضای مجازی است.   اُپن گیت؛ مرجع پروژه های متن باز اپن گیت، سرویسی آنلاین برای مشارکت در توسعه سیستم های نرم افزاری متن باز است. به راحتی می توانید مخزن های کد خود را مبتنی بر فناوری گیت، با کنترل دسترسی بسیار بالا و بصورت امن مدیریت کنید. مرور کد و مشارکت در توسعه سیستم های نرم افزاری به راحتی امکان پذیر است. هر پروژه دارای امکانات جانبی نظیر سیستم پیگیری مسائل و ویکی نیز هست.  http://opengit.ir   کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) http://vlib.itrc.ac.ir
 • نخستین نشست شورای راهبری طرح اینترنت اشیاء (IoT) با تاکید بر لزوم ایجاد یک «پارک اینترنت اشیاء» برای هماهنگی تمامی فعالیتهای مرتبط در کشور، برگزار شد.
  در این نشست، هومن ضرابی، مجری طرح، گزارشی از روند کارهای انجام شده با عناوین «سهم بازار اینترنت اشیاء، آمار شرکت‌های پیش رو در حوزه فناوری اینترنت اشیاء، میزان سرمایه گذاری انجام شده در این زمینه در سطح بین المل، سوابق طرح، ابعاد و حوزه‌های طرح، برنامه اجرایی طرح، دستاورد‌های اجرایی طرح، اهداف فاز اول طرح، اهم فعالیت‌های فاز اول، ساختار اجرایی مدیریت طرح، مدل اجرایی طرح و پیش بینی برنامه‌ها برای جذب سرمایه طرح کلان در ۵ سال» ارائه کرد.
  قرار است جلسات این شورا، هر دو هفته یک بار برگزار شود.
   
 • سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه در برنامه ششم دو بحث جدی داریم، گفت: یکی از اهداف ما ارتقا و محوریت دادن به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در تراکنش‌های حضوری به منظور تصدیق و احراز هویت است.
  وی گفت: اصرار داریم که موضوع نشانی دسترسی، جدی گرفته شود و براساس قانون، شماره ملی و کدپستی، نشانی محل سکونت یا نشان دسترسی را فقط باید از پایگاه اطلاعات جمعیت کشور استعلام کنیم.
  طریقت افزود: هدف دوم، مدیریت هویت در فضای مجازی است. راهبرد اصلی ما تحول دیجیتالی در ثبت احوال با دو شاخص عملکردی، یکی، ارتقای پایگاه و دیگری استفاده از کارت هوشمند ملی برای مدیریت هویت در فضای مجازی است.
   
 • اُپن گیت؛ مرجع پروژه های متن باز
  اپن گیت، سرویسی آنلاین برای مشارکت در توسعه سیستم های نرم افزاری متن باز است. به راحتی می توانید مخزن های کد خود را مبتنی بر فناوری گیت، با کنترل دسترسی بسیار بالا و بصورت امن مدیریت کنید. مرور کد و مشارکت در توسعه سیستم های نرم افزاری به راحتی امکان پذیر است. هر پروژه دارای امکانات جانبی نظیر سیستم پیگیری مسائل و ویکی نیز هست. 
  http://opengit.ir
   
 • کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)
  http://vlib.itrc.ac.ir
پرتال استان یزد

تلفن:  31112525

نمابر:  36284787

پیامک:  100061112525

رایانامه:  it@ostanyazd.ir